CORTEYCONFEC6 200pxcorte y confeccion2

 

 

 

 

       Corte e confección / Arranxos de costura

 

  • Descrición da actividade: Este curso permite aplicar a creatividade e as habilidades técnicas ao mundo da moda: deseño de pezas, combinación de cores e tecidos, dominio manual e perspectiva? Nas actividades de corte e confección e arranxos de costura desenvólvense, entre outros, os seguintes contidos: tomar medidas e a facer cálculos sobre a tea, trazado dos patróns e o corte das pezas, uso das ferramentas de costura máis importantes, adaptar modelos segundo as tallas e realizar todo tipo de arranxos e modernización de pezas, confección dunha peza: armar, probar e rematar.

 

  • Beneficios:
    • Mllora as relacións sociais ao participar nun grupo
    • Axudarache a desenvolver a creatividade e a destreza manual
    • Poderás arranxar e elaborar a túa propia roupa e a dos teus, podendo ir á moda a un baixo custo.

 

  • Material necesario: Material necesario en función da peza para realizar que lle será indicado ao alumno/a con anterior ao comezo da mesma.